Doktorat wdrożeniowy

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Doktorat wdrożeniowy” zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html Planowany nabór wniosków od 31 marca do 31 maja 2020…

the Erasmus program

The framework 4-year doctoral training program at PUT Doctoral School includes 2 months of practical training in the chosen scientific/research/ industrial unit. We encourage you to familiarize yourself with the…