Legitymacje doktorantów

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację: “legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.” Jeżeli posiadasz status Doktoranta, to Twoja legitymacja zachowuje Więcej…

Wykład otwarty prof. Marty Szachniuk

Wykład otwarty Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr hab. inż. Marty Szachniuk z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, pt. “Bioinformatyka stosowana: o zwijaniu, edycji, ocenie cząsteczek RNA w krzemie”, który odbędzie się w czwartek 21 stycznia 2021 r. o godz. 16.00. Wykład otwarty

Badania lekarskie

Badania lekarskie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Doktoranci Szkoły Doktorskiej mają możliwość wykonania nieodpłatnych badań lekarskich, jeśli w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Po wcześniejszej deklaracji doktoranta, wysłanej na adres , skierowanie będzie można odebrać z biura SzD. Lista placówek wykonujących badania

Zaproszenie PAN na wykład z cyklu “Nauka i Społeczeństwo”

W imieniu Oddziału PAN w Poznaniu zapraszamy Państwa na kolejny wykład w ramach cyklu „Nauka i Społeczeństwo”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wykładu: “Co mówią nazwy własne o naszej przeszłości i teraźniejszości” Termin: 17 grudnia br. (czwartek), godz. Więcej…