Doktorat wdrożeniowy

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Doktorat wdrożeniowy” zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html Planowany nabór wniosków od 31 marca do 31 maja 2020 r.

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej Przewodnicząca prof. dr hab. Alina Dudkowiak Lp. dyscyplina przedstawiciel dyscypliny 1 architektura i urbanistyka dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP 2 automatyka, elektronika i elektrotechnika dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP 3 informatyka techniczna i telekomunikacja prof. dr hab. inż. Tadeusz Więcej…

Program Erasmus

Ramowy plan 4-letnich studiów w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej obejmuje 2 miesiące praktyki w wybranej jednostce naukowej/badawczej/przemysłowej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wyjazdów w ramach programu Erasmus. Wyjazdy w ramach praktyk realizowany jest w wymiarze minimum 60 dni. Zapraszamy do zgłaszania się, rekrutacja jest ciągła. Więcej informacji znajdą Więcej…