Przedłużenie ważności Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Informujemy, że ważność Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) została w naszych systemach przedłużona do 29.11.2020. Kolejna data ważności będzie mogła być ustalona dopiero wtedy, kiedy podana zostanie data zakończenia obowiązywania restrykcji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni, dlatego zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów Więcej…

Oferta Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej przygotowało dla doktorantów ofertę uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego i umożliwiającego podejście do certyfikowanego egzaminu ACERT. Akademicki Certyfikat ACERT poświadcza znajomość języka obcego i jest wydawany przez Centrum Języków i Komunikacji należący do SERMO (Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych). Kryteria ocen oraz Więcej…

Deklaracja kandydata do Szkoły Doktorskiej w roku 2020/21

W związku z przesunięciem planowanych obron prac magisterskich na miesiące sierpień – wrzesień spowodowanych pandemią koronawirusa SARS-COV-2, wszystkich kandydatów, których dotyczy wyżej wymieniona sytuacja zachęcamy do wypełnienia „Deklaracja kandydata do Szkoły Doktorskiej w roku 2020-2021”, która umożliwi udział w postępowaniu konkursowym pomimo odłożonego terminu obrony pracy dyplomowej. Jeśli dany kandydat/ka Więcej…