Akty prawne

ZEWNĘTRZNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

WEWNĘTRZNE

Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 – Uchwała Nr 73/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2022
Załącznik nr 1 – Ślubowanie
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie roczne doktoranta

Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący do roku akademickiego 2021/2022 – Uchwała Nr 29/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2021
Załącznik nr 1 – Ślubowanie
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie roczne doktoranta

Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej – Uchwała Nr 62/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2021 r.
Załącznik nr 1 – Deklaracja wyboru tematyki badawczej
Załącznik nr 2 – Opis proponowanego indywidualnego planu badawczego

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023 – Uchwała Nr 61/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ramowy Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej obowiązujący do roku akademickiego 2021/2022 – Uchwała Nr 207/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia 2019 r.
Załącznik nr 1 – Ramowy program kształcenia w Szkole Doktorskiej
Załącznik nr 2 – Karta przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej

Uchwała Szkoły Doktorskiej Nr 1 z dnia 4 listopada 2020

Zarządzenie nr 8 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

 

ARCHIWALNE

Regulamin Szkoły Doktorskiej – Uchwała Nr 224/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Załącznik nr 1 – Ślubowanie
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie roczne doktoranta

Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej – Uchwała Nr 206/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 18 grudnia 2019 r.
Załącznik nr 1 – Deklaracja wyboru tematyki badawczej
Załącznik nr 2 – Opis proponowanego indywidualnego planu badawczego

Uchwała Nr 160/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej wraz z załącznikiem – Ramowy Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. (obowiązywała do 31.12.2019 r.)

Uchwała Nr 161/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wraz z załącznikiem nr 1 – Deklaracja wyboru tematyki badawczej i załącznikiem nr 2 – Opis proponowanego indywidualnego planu badawczego. (obowiązywała do 31.12.2019 r.)

Uchwała Nr 171/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Szkoły Doktorskiej wraz z załącznikiem nr 1 – Regulamin Szkoły Doktorskiej i załącznikiem nr 2 – Sprawozdanie doktoranta.