Warsztaty z przygotowywania wniosków grantowych oraz analizy przebiegu rozmów kwalifikacyjnych

W ramach działalności GrantAdvisor zostaną zorganizowane warsztaty z przygotowywania wniosków grantowych oraz analizy przebiegu rozmów kwalifikacyjnych w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Oferowane przykłady dotyczą wniosków składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W warsztatach mogą brać udział doktoranci, którym dedykowana jest działalność, a także pracownicy. Uczestnicy w ramach warsztatów Read more…

Facebook