Mid-term assessment

Documents: Procedure of the mid-term assessment Mid-Term Assessment Form Presentation of achievements of the Doctoral Student at PUT Doctoral School Mid-Term Report Assessment of scientific guidance Oświadczenie członków Komisji Oceny Śródokresowej