Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Poznańskiej

Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Poznańskiej stanowi zbiór zasad, zgodnie z którymi doktorant powinien postępować. Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności norm moralnych właściwych dla doktorantów i etyki kształcenia akademickiego. Kodeks ten definiuje także podstawowe zasady właściwej praktyki prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych przez doktorantów. Read more…

Schedule of mid-term assessment

Schedule of mid-term assessment at Poznan University Doctoral School in 2021 year   Date Activity up till May 31, 2021 (Monday) Coordinator within the Discipline in agreement with the Chairperson of the Discipline Board submitting proposal of individual composition of mid-term Commission within discipline for any PhD student together with Read more…

PhD degree

In accordance with the appendix to Resolution No. 191 / 2016-2020 of the Academic Senate of the Poznan University of Technology of September 25, 2019, the academic degree of doctor, pursuant to Art. 178 sec. 1. of the Act, the Statute of the Poznań University of Technology and the Regulations Read more…

Mid-term assessment

Commission for Mid-Term Assessment The results of mid-term assessment of PhD students Documents: Procedure of the mid-term assessment Mid-Term Assessment Form Presentation of achievements of the Doctoral Student at PUT Doctoral School Mid-Term Report Assessment of scientific guidance Statement of member of mid-term assessment commission Schedule of mid-term assessment Commission Read more…

Facebook