Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Poznańskiej stanowi zbiór zasad, zgodnie z którymi doktorant powinien postępować. Zasady Kodeksu wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych, a w szczególności norm moralnych właściwych dla doktorantów i etyki kształcenia akademickiego. Kodeks ten definiuje także podstawowe zasady właściwej praktyki prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych przez doktorantów.

Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Poznańskiej

Categories: Education

Facebook