Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2021/22 prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach:

Lp. Nazwa dyscypliny

Limit przyjęć

1 architektura i urbanistyka

4

2

automatyka, elektronika i elektrotechnika

4

3

informatyka techniczna i telekomunikacja

6

4

inżynieria lądowa i transport

6

5

inżynieria materiałowa

4

6

inżynieria mechaniczna

6

7

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

4

8

nauki chemiczne

6

9

nauki o zarządzaniu i jakości

4

Suma:

44

Kategorie: Rekrutacja

Facebook