Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PP na rok akademicki 2021/2022:

Data

Czynność

15.06.2021 r.
(wtorek)
Rozpoczęcie rejestracji kandydatów
31.07.2021 r.
(sobota)
Koniec rejestracji kandydatów
09-20.08.2021 r.
(poniedziałek – piątek)
I etap konkursu (ocena dokumentów)
24.08.2021 r.
(wtorek)
Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I etapu konkursu
30.08-03.09.2021 r.
(poniedziałek – piątek)
Rozpoczęcie II etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna)
07.09.2021 r.
(wtorek)
Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II etapu konkursu oraz publikacja listy kandydatów zobowiązanych do złożenia oryginałów dokumentów
do 20.09.2021 r. (poniedziałek)
Termin złożenia oryginałów dokumentów
30.09.2021 r. (czwartek) Publikacja listy przyjętych
Kategorie: Rekrutacja

Facebook