W związku z Zarządzenie nr 14 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zajęcia w Szkole Doktorskiej w dniach 20 i 27 marca oraz 3 kwietnia zostają odwołane.

O formie i terminie odrobienia zajęć zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie. Proszę pamiętać, że wszelkie wyjazdy służbowe, szkolenia oraz udziały w konferencjach zostały odwołane.

Najważniejsze informacje będą pojawiać się na bieżąco pod poniższym linkiem:
https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/koronawirus-aktualnosci

W okresie od 12 marca do 3 kwietnia br. w razie nagłych przypadków bądź pytań prosimy o kontakt telefoniczny, drogą mailową bądź pocztą tradycyjną.

Kategorie: Aktualności