Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej przygotowało dla doktorantów ofertę uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego i umożliwiającego podejście do certyfikowanego egzaminu ACERT.

Akademicki Certyfikat ACERT poświadcza znajomość języka obcego i jest wydawany przez Centrum Języków i Komunikacji należący do SERMO (Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych). Kryteria ocen oraz treści programowe uwzględniają wymogi europejskie.

Najbliższe zaplanowane sesje egzaminacyjne:

  • 20 listopada 2020 (zgłoszenia do 13.11.2020)
  • 4 grudnia 2020 (zgłoszenia do 27.11.2020)
  • 8 stycznia 2021 (zgłoszenia do 30.12.2020)
  • 12 lutego 2021 (zgłoszenia do 05.02.2021)

Przesłanie zgłoszenia (Tabela nr 2, do pobrania poniżej) zgodnie z podanymi terminami na adres  jest równoznaczne z zapisem na egzamin.

Zgłoszenie na egzamin ACERT

Facebook