Bloki wykładowe 1 i 3

Blok wykładowy 1 (2020/21) Discipline Elective lectures Lecturers architecture and urban planning Water-responsible urbanism dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP automation, electronic and electrical engineering Selected problems in robot autonomy prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński information and communication technology Managing Research Projects dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, Więcej…

Erasmus

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wyjazdów w ramach programu Erasmus. Wyjazd w ramach praktyk realizowany jest w wymiarze minimum 60 dni. Zapraszamy do zgłaszania się, rekrutacja jest ciągła. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/erasmus W razie pytań, proszę o kontakt: e-mail: erasmus[at]put.poznan.pl tel.: 61 665 35 44

Doktorat wdrożeniowy

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Doktorat wdrożeniowy” zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html Komunikat MNiSW z dnia 25 marca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustawieniu programu “Doktorat Wdrożeniowy” i naborze wniosków Planowany nabór wniosków: Nabory wniosków w ramach programu w roku 2020 Więcej…

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PP na rok akademicki 2021/2022: Data Czynność 15.06.2021 r. (wtorek) rozpoczęcie rejestracji kandydatów 31.07.2021 r. (sobota) koniec rejestracji kandydatów 09-20.08.2021 r. (poniedziałek – piątek) I etapu konkursu (ocena dokumentów) 24.08.2021 r. (wtorek) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I etapu konkursu 30.08-03.09.2021 r. (poniedziałek – piątek) Więcej…

Limity rekrutacyjne

Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2021/22 prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach: Lp. Nazwa dyscypliny Limit przyjęć 1 architektura i urbanistyka 4 2 automatyka, elektronika i elektrotechnika 4 3 informatyka techniczna i telekomunikacja 6 4 inżynieria lądowa i transport 6 5 inżynieria Więcej…