Harmonogram

Harmonogram rekrutacji (2019/20): Data Czynność 01.07.2019 r. (poniedziałek) rozpoczęcie rejestracji kandydatów   30.08.2019 r. (piątek) koniec rejestracji kandydatów   do 13.09.2019 r. (piątek) udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I etapu konkursu   od 23.09.2019 r. (poniedziałek) rozpoczęcie II etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna)   30.09.2019 r. (poniedziałek) udostępnienie kandydatom informacji o Więcej…

Limity przyjęć

Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej na roku akademicki 2019/20 prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach: Lp. Nazwa dyscypliny Limit przyjęć 1 architektura i urbanistyka 3 2 automatyka, elektronika i elektrotechnika 3 3 informatyka techniczna i telekomunikacja 5 4 inżynieria lądowa i transport 4 5 inżynieria Więcej…

Tematyka badawcza

Tematyki badawcze dla dyscyplin uruchamianych w roku akademickim 2020/2021: architektura i urbanistyka f automatyka, elektronika i elektrotechnika f informatyka techniczna i telekomunikacja f inżynieria lądowa i transport f inżynieria materiałowa f inżynieria mechaniczna f inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka f nauki chemiczne f nauki o zarządzaniu i jakości

Zasady rekrutacji

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021: od 15 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. PRZEJDŹ DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO 1. Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawnymi. 2. Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej prowadzony jest  w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach. 3. Wykaz tematyk badawczych. 4. Więcej…

O nas

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Alina Dudkowiak e-mail: alina.dudkowiak(at)put.poznan.pl Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Instytut Fizyki Kierownik Zakładu  Fizyki Molekularnej Członek Rady Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego f System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej   Wicedyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej Więcej…