Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia doktoranci Szkoły Doktorskiej mają możliwość wykonania nieodpłatnych badań lekarskich, jeśli w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Po wcześniejszej deklaracji doktoranta, wysłanej na adres , skierowanie będzie można odebrać z biura SzD.

Lista placówek wykonujących badania

Facebook