Drodzy Doktoranci!

Uwaga – ciekawa oferta w ramach Programu Uniwersytetu Bałtyckiego – staże doktoranckie !!

Szkolenie jest okazją dla doktorantów do lepszego poznania innych perspektyw akademickich.

Szkolenie dla doktorantów odbędzie się w dniach 24-28 listopada 2021 na Politechnice Łódzkiej. Przyjętych zostanie 25 doktorantów, którzy podczas szkolenia będą wspierani przez zespół ekspertów. Uczestnicy będą różnej narodowości i reprezentować będą różne dyscypliny: inżynierię, nauki społeczne/humanistyczne i nauki przyrodnicze/nauki o środowisku.

W tym roku planujemy spotkanie stacjonarne z nadzieją, że znikną ograniczenia. Będziemy ściśle monitorować sytuację COVID i odpowiednio aktualizować ogłoszenie oraz powiadamiać wnioskodawców o możliwych zmianach.

Program konferencji obejmuje: wykłady, warsztaty, prezentacje studenckie prac doktorskich, indywidualne konsultacje pracy doktorskiej z międzynarodowymi ekspertami.

Szczegółowe informacje oraz osobę kontaktową do pomocy znajdują się pod adresem: https://www.uu.se//student/kalendarium/kalendariumdetail?eventId=62702

Facebook