FAQ

SZKOŁA DOKTORSKA   Ile lat trwa kształcenie w Szkole Doktorskiej? ODPOWIEDŹ Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest prowadzone w j. angielskim.   Gdzie można znaleźć informacje na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i skąd można pobrać wymagane formularze? ODPOWIEDŹ Informacje na temat zasad rekrutacji można znaleźć na Więcej…

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL (np. orcid.org/0000-0002-4579-9499). Stosowanie ORCID pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować Więcej…

Powołanie promotora/ów

Wniosek o powołanie promotora/promotorów/promotora pomocniczego W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów. Promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego wyznacza odpowiednia Rada Dyscypliny, biorąc pod uwagę deklarację potencjalnego promotora złożoną podczas procesu rekrutacji oraz wniosek doktoranta. Promotorem może zostać osoba, która: posiada Więcej…

COVID

Koronawirus: informacje i zalecenia – gov.pl Koronawirus – ważne informacje PP Jeżeli posiadasz status Doktoranta, to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 31.10.2021 r.      

ACERT – certyfikat językowy

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej przygotowało dla doktorantów ofertę uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego i umożliwiającego podejście do certyfikowanego egzaminu ACERT. Akademicki Certyfikat ACERT poświadcza znajomość języka obcego i jest wydawany przez Centrum Języków i Komunikacji należący do SERMO (Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych). Kryteria ocen oraz Więcej…

Facebook