Dyscypliny naukowe

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej prowadzone jest w 9 dyscyplinach: architektura i urbanistyka f automatyka, elektronika i elektrotechnika f informatyka techniczna i telekomunikacja f inżynieria lądowa i transport f inżynieria materiałowa f inżynieria mechaniczna f inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka f nauki chemiczne f nauki o zarządzaniu i Więcej…

Akty prawne

OBOWIĄZUJĄCE Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Zarządzenie nr 8 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej Regulamin Szkoły Doktorskiej – Uchwała Nr 224/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 15 kwietnia 2020 Więcej…

O nas

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Alina Dudkowiak e-mail: alina.dudkowiak(at)put.poznan.pl Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Instytut Fizyki Kierownik Zakładu  Fizyki Molekularnej Członek Rady Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego f System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej   Wicedyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej Więcej…