Konkurs – PAN

Uprzejmie informuję, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił IX edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2020 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki o Więcej…

Legitymacje doktorantów

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację: “legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.” Jeżeli posiadasz status Doktoranta, to Twoja legitymacja zachowuje Więcej…