Legitymacje doktorantów

Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację: “legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.” Jeżeli posiadasz status Doktoranta, to Twoja legitymacja zachowuje Więcej…

Badania lekarskie

Badania lekarskie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Doktoranci Szkoły Doktorskiej mają możliwość wykonania nieodpłatnych badań lekarskich, jeśli w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Po wcześniejszej deklaracji doktoranta, wysłanej na adres , skierowanie będzie można odebrać z biura SzD. Lista placówek wykonujących badania

Zaproszenie PAN na wykład z cyklu “Nauka i Społeczeństwo”

W imieniu Oddziału PAN w Poznaniu zapraszamy Państwa na kolejny wykład w ramach cyklu „Nauka i Społeczeństwo”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Małgorzata Rutkiewicz – Hanczewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wykładu: “Co mówią nazwy własne o naszej przeszłości i teraźniejszości” Termin: 17 grudnia br. (czwartek), godz. Więcej…