LIDER

W okresie od 18 stycznia do 18 marca 2021 r. (godz. 16:15) potrwa nabór wniosków w XII edycji konkursu w ramach pogramu LIDER skierowanego do młodych naukowców: doktorantów i nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu doktora, naukowców posiadających tytuł doktora i zatrudnionych w jednostce naukowej. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych Więcej…

Facebook