SBAD

Załącznik do Zarządzenia nr 77 Rektora PP z dnia 30 grudnia 2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 7 pkt. 1 Załącznika do Zarządzenia nr 77 Rektora Politechniki Poznańskiej: W ramach subwencji badawczej dziekani wyodrębniają: środki na realizację zadań badawczych, z tego nie mniej niż 10% na zadania realizowane przez Więcej…

Facebook