Dokumenty do pobrania

AKTY PRAWNE KSZTAŁCENIE 1. Karta przebiegu kształcenia 2.Sprawozdanie doktoranta 3. Ramowy program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej 4. Indywidualny plan badawczy 5. Indywidualny program kształcenia 6. Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji REKRUTACJA 1. Deklaracja wyboru tematyki badawczej 2. Opis proponowanego indywidualnego planu Więcej…