Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Doktorat wdrożeniowy” zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html

Komunikat MNiSW z dnia 25 marca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustawieniu programu “Doktorat Wdrożeniowy” i naborze wniosków

Planowany nabór wniosków:
Nabory wniosków w ramach programu w roku 2020 i w kolejnych latach trwają od dnia 31 marca do dnia 31 maja danego roku.

Kategorie: Aktualności