Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej
prowadzone jest w 9 dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka
  f
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  f
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
  f
 • inżynieria lądowa i transport
  f
 • inżynieria materiałowa
  f
 • inżynieria mechaniczna
  f
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  f
 • nauki chemiczne
  f
 • nauki o zarządzaniu i jakości