Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej
prowadzone jest w 9 dyscyplinach:

  • architektura i urbanistyka
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • nauki chemiczne
  • nauki o zarządzaniu i jakości
Facebook