Na stronie MNiSW zamieszczono następującą informację:

“legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.”

Jeżeli posiadasz status Doktoranta, to Twoja legitymacja zachowuje ważność bez konieczności jej przedłużania i naklejenia hologramu do 31.03.2021 r.