Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej na roku akademicki 2019/20 prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach:

Lp. Nazwa dyscypliny

Limit przyjęć

1 architektura i urbanistyka

3

2

automatyka, elektronika i elektrotechnika

3

3

informatyka techniczna i telekomunikacja

5

4

inżynieria lądowa i transport

4

5

inżynieria materiałowa

4

6

inżynieria mechaniczna

4

7

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

3

8

nauki chemiczne

5

9

nauki o zarządzaniu i jakości

3

Suma:

34

Kategorie: Rekrutacja