Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Alina Dudkowiak
e-mail: alina.dudkowiak(at)put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Instytut Fizyki
Kierownik Zakładu  Fizyki Molekularnej

Członek Rady Centrum NanoBioMedycznego UAM w Poznaniu
Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
f

 

Wicedyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
e-mail: krystyna.prochaska(at)put.poznan.pl

Wydział Technologii Chemicznej
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej