Umowa nr DWD/4/23/2020 z dnia 19.11.2020

99/04/MNSW/0002 (ERP)

Okres: 01.10.2020-31.10.2025

Kwota: 4.063.588,40 zł

Liczba osób: 16

Dyscypliny:

  • nauki chemiczne – 2
  • nauki o zarządzaniu i jakości – 4
  • inżynieria lądowa i transport – 8
  • inżynieria materiałowa – 1
  • architektura i urbanistyka – 1
Facebook