Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej
Przewodnicząca prof. dr hab. Alina Dudkowiak
Lp. dyscyplina przedstawiciel dyscypliny
1 architektura i urbanistyka dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP
2 automatyka, elektronika i elektrotechnika dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP
3 informatyka techniczna i telekomunikacja dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP
4 inżynieria lądowa i transport prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki
5 inżynieria materiałowa dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP
6 inżynieria mechaniczna dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP
7 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr hab. inż. Mieczysław Porowski prof. PP
8 nauki chemiczne prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
9 nauki o zarządzaniu i jakości dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP
Przedstawiciele doktorantów mgr inż. Damian Kaczmarek
mgr inż. Marcin Białek
Kategorie: Aktualności