Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej
Przewodnicząca prof. dr hab. Alina Dudkowiak
Lp. Dyscyplina Przedstawiciel dyscypliny
1 architektura i urbanistyka prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak
2 automatyka, elektronika i elektrotechnika prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński
3 informatyka techniczna i telekomunikacja dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP
4 inżynieria lądowa i transport prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki
5 inżynieria materiałowa dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP
6 inżynieria mechaniczna dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP
7 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr hab. inż. Mieczysław Porowski prof. PP
8 nauki chemiczne prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
9 nauki o zarządzaniu i jakości dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP
Przedstawiciele doktorantów mgr inż. Marcin Białek
mgr inż. Damian Kaczmarek
Kategorie: Aktualności

Facebook