Ramowy Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

Przedmiot Godziny  Pkt. ECTS
ROK
I
SEM
1
Szkolenie BHP 4
Metodyka nauczania akademickiego 10 2
Zasady pisania artykułów naukowych w j. angielskim 10 2
Własność intelektualna i komercjalizacja wyników badań 6 1
Granty naukowe i badawcze 6 1
Metodologia badań naukowych 4 1
SEM
2
Angielski dla celów akademickich 10 2
Ekonomia/Filozofia* 10 2
Pracownia badawcza 30 3
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny) 10 2
100 16
ROK
II
SEM
3
Blok wykładowy 1** 8 2
SEM
4
Blok wykładowy 2** 8 2
Pracownia badawcza 60 6
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny) 10 2
86 12
ROK
III
SEM
5
Blok wykładowy 3** 8 2
SEM
6
Blok wykładowy 4** 8 2
Pracownia badawcza 60 6
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny) 10 2
86 12
ROK
IV
SEM
8
Pracownia badawcza 60 6
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny) 10 2
70 8
SUMA 342 48

** – przedmiot obieralny,

** – dwa wykłady do wyboru (jeden z dyscypliny doktoranta, jeden spoza dyscypliny).

Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest w języku angielskim.

Ponadto obowiązkowa w ramach programu jest:

1) Praktyka zawodowa – do 60 h/rok akademicki;

2) Praktyka w wybranej jednostce naukowej/badawczej/przemysłowej – 2 miesiące.

Kategorie: Kształcenie

Facebook