NCBiR

Planowany harmonogram konkursów w 2022 r.

LIDER

Pogram LIDER skierowany jest do młodych naukowców:

  • doktorantów i nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu doktora,
  • naukowców posiadających tytuł doktora i zatrudnionych w jednostce naukowej.

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Szczegółowe informacje - XII edycja (2021 r.)

LIDER XIII - ogłoszenie I kwartał 2022 r.
LIDER XIV - ogłoszenie IV kwartał 2022 r.