DYREKCJA I ADMINISTRACJA

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Alina Dudkowiak
alina.dudkowiak(at)put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Instytut Fizyki
Kierownik Zakładu Fizyki Molekularnej
System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej

 

Zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
krystyna.prochaska(at)put.poznan.pl

Wydział Technologii Chemicznej
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej

 

Kierownik administracyjny Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Agnieszka Sutherland
agnieszka.sutherland(at)put.poznan.pl

 

Administracja Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Hubert Garus
hubert.garus(at)put.poznan.pl

mgr inż. Wojciech Jasiecki
wojciech.jasiecki(at)put.poznan.pl

mgr Irmina Jaśkowiak
irmina.jaskowiak(at)put.poznan.pl

inż. Joanna Loręcka
joanna.lorecka(at)put.poznan.pl