Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe

Decyzja Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia dyscyplin, w których kształci się doktorantów

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

  • architektura i urbanistyka;
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
  • informatyka techniczna i telekomunikacja;
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport;
  • inżynieria materiałowa;
  • inżynieria mechaniczna;
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

Dziedzina nauk społecznych:

  • nauki o zarządzaniu i jakości;

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

  • nauki chemiczne;