Data dodania

13.05.2022
PRELUDIUM 21
NCN logo

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w konkursie PRELUDIUM 21 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się online w środę 18 maja br. w godzinach 11:30-12:30. W ramach konkursu finansowane zostaną projekty badawcze realizowane przez naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.barcik@put.poznan.pl.

Podczas dyżury konkursowego osoby gotowe złożyć wniosek w tej edycji będą mogły omówić z opiekunem konkursu zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku i rozwiązać ewentualne problemy. Serdecznie zapraszamy na spotkanie w środę 25 maja br. w godzinach 10:00-13:00 sali 117 Centrum Wykładowego. Wymnagana jest rejestracja: https://calendly.com/.../dkm.../dyzur-ekspercki-preludium...

The meeting will be held in Polish. For information in English please contact Ms Agnieszka Barcik (agnieszka.barcik@put.poznan.pl)

PL