Data dodania

08.12.2021
XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENT-WYNALAZCA
XII-KSW

Zachęcamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską.

 

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego albo przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

 

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

 

Centrum Własności Intelektualnej PP może zorganizować dla zainteresowanych osób konsultacje oraz udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, zwracając szczególną uwagę na kwestie związane z zagadnieniami komercjalizacji – zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres ilona.dluga@put.poznan.pl lub patenty@put.poznan.pl do 5 stycznia 2022 roku.

 

Chętnych do wzięcia udziału w Konkursie uprzejmie prosimy o dostarczenie do Centrum Własności Intelektualnej PP dokumentacji konkursowej w wersji elektronicznej do 15 stycznia 2022 roku na adres ilona.dluga@put.poznan.pl lub patenty@put.poznan.pl.

 

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie https://tu.kielce.pl/xii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

PL