O NAS

Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej została powołana dnia 28 maja 2019 r. Podstawowym zadaniem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora.

Pierwsi doktoranci rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej 1 października 2019 r.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej prowadzone jest w 9 dyscyplinach:

  • architektura i urbanistyka
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
  • nauki chemiczne
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Kształcenie prowadzone jest w języku angielskim.