RADA NAUKOWA
Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej
     
  Przewodnicząca prof. dr hab. Alina Dudkowiak

 

L.p. Dyscyplina Koordynator w dyscyplinie
1 architektura i urbanistyka prof. dr hab. inż. arch.
Anna Januchta-Szostak
2 automatyka, elektronika i elektrotechnika prof. dr hab. inż.
Piotr Skrzypczyński
3 informatyka techniczna i telekomunikacja dr hab. inż.
Piotr Zielniewicz
4 inżynieria lądowa i transport prof. dr hab. inż.
Krzysztof Wisłocki
5 inżynieria materiałowa dr hab.
Mirosław Szybowicz, prof. PP
6 inżynieria mechaniczna dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski, prof. PP
7 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dr hab. inż.
Mieczysław Porowski, prof. PP
8 nauki chemiczne prof. dr hab. inż.
Krystyna Prochaska
9 nauki o zarządzaniu i jakości dr hab. inż.
Łukasz Hadaś, prof. PP

 

  Przedstawiciele doktorantów mgr inż. Marcin Białek
    mgr inż. Aleksandra Pawlak