RADA NAUKOWA

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

 

Przewodnicząca
prof. dr hab. Alina Dudkowiak

 

Koordynatorzy w dyscyplinie

architektura i urbanistyka
prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński

informatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Piotr Zielniewicz

inżynieria lądowa, geodezja i transport
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

inżynieria materiałowa
dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP

inżynieria mechaniczna
dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP

nauki chemiczne
prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

 

Przedstawiciele doktorantów

mgr inż. Julia Milewicz

mgr inż. Justyna Rybarczyk