Realizowane projekty 2020/2021
DW-info

Rocznik 2020/2021
Okres od 01.10.2020 do 31.10.2024

Umowa nr DWD/4/24/2020 z dnia 06.11.2020
Kwota 4.063.588,40 zł
Liczba osób 10
Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Umowa nr DWD/4/23/2020 z dnia 19.11.2020
Kwota 4.063.588,40 zł
Liczba osób 16
Dyscyplina

nauki chemiczne – 2
nauki o zarządzaniu i jakości – 4
inżynieria lądowa i transport – 8
inżynieria materiałowa – 1
architektura i urbanistyka – 1                           

 

Umowa nr DWD/4/22/2020 z dnia 06.11.2020
Kwota 4.996.022,40 zł
Liczba osób 12
Dyscyplina inżynieria mechaniczna