Raporty do ministerstwa

Doktoranci mają obowiązek złożenia do administracji SzD PP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania raportu rocznego/końcowego do Ministerstwa.

 

Szczegółowe wytyczne oraz wykaz załączników zawarte są we wzorach określonych dla poszczególnych edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy”:

1. Raport końcowy dla III edycji
2. Raport roczny dla IV edycji
3. Raport roczny dla V edycji
4. Raport roczny dla VI edycji: wzór zostanie udostępniony po jego przekazaniu przez Ministerstwo.

Wszyscy doktoranci dostarczają dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (w formie skanu; zarówno raport, jak i każdy załącznik należy przekazać w oddzielnym pliku; jedynie potwierdzenia upowszechnień badań naukowych i prac wdrożeniowych należy zeskanować do jednego pliku).

Każdy z doktorantów powyższe dokumenty składa łącznie z Oświadczeniem o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

 

Uczelnia ma obowiązek złożyć do Ministerstwa:

1. Raporty roczne (sporządzone wg stanu na dzień 30 września) w terminie do dnia 10 października przez trzy pierwsze lata obowiązywania Umowy o finansowaniu,

2. Raport końcowy – w terminie do dnia 31 października ostatniego roku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Obowiązujące informacje Ministerstwa o programie „Doktorat wdrożeniowy” w zakresie raportowania:

1. Informacja z dnia 27 lipca 2020 r. Tryb składania raportów rocznych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

2. Informacja z dnia 24 sierpnia 2022 r. Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym z realizacji programu „Doktorat wdrożeniowy” dla V edycji

3. Informacje z dnia 30 września 2022 r. Informacje w zakresie sprawozdawczości oraz procedur weryfikacji i rozstrzygania raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”