Stopień doktora

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 191/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 września 2019 r. stopień naukowy doktora, na podstawie art. 178 ust. 1. Ustawy, Statutu Politechniki Poznańskiej oraz Regulaminu nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej, nadaje w drodze decyzji administracyjnej rada dyscypliny.

Regulamin nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej