Kodeks etyki doktoranta PP

Kodeks Etyki Doktoranta Politechniki Poznańskiej - stanowi zbiór zasad wskazujących sposób samoregulacji społeczności doktoranckiej w zakresie podstawowych wartości etycznych i dobrych praktyk w nauce. Jego podstawę stanowi przeświadczenie o podstawowym charakterze poszanowania cnót pracy badawczej i dydaktycznej oraz wspólnoty doktoranckiej