Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PP na rok akademicki 2022/2023

Data Czynność
15.06.2022 r.
(środa)
Rozpoczęcie rejestracji kandydatów
31.07.2022 r.
(niedziela)
Koniec rejestracji kandydatów
08-19.08.2022 r.
(poniedziałek – piątek)
I etap postępowania konkursowego (ocena dokumentów)
23.08.2022 r.
(wtorek)
Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I etapu postępowania konkursowego
05-09.09.2022 r.
(poniedziałek – piątek)
Rozpoczęcie II etapu postępowania konkursowego (rozmowa kwalifikacyjna)
13.09.2022 r.
(wtorek)
Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II etapu postępowania konkursowego oraz publikacja listy kandydatów zobowiązanych do złożenia oryginałów dokumentów
do 20.09.2022 r.
(wtorek)
Termin złożenia oryginałów dokumentów
30.09.2022 r.
(piątek)
Publikacja listy przyjętych