LIMITY REKRUTACYJNE

Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2024/2025 prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach:

1. architektura i urbanistyka - limit przyjęć 4

2. automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne - limit przyjęć 4

3. informatyka techniczna i telekomunikacja - limit przyjęć 6

4. inżynieria lądowa, geodezja i transport - limit przyjęć 6

5. inżynieria materiałowa - limit przyjęć 6

6. inżynieria mechaniczna - limit przyjęć 6

7. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - limit przyjęć 4

8. nauki chemiczne - limit przyjęć 7

9. nauki o zarządzaniu i jakości - limit przyjęć 4

SUMA - limit przyjęć 47