Akty prawne

USTAWA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

REGULAMIN

Obowiązujący do 30.09.2024

Regulamin Szkoły Doktorskiej – Uchwała Nr 122/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2023
Załącznik nr 1 – Ślubowanie
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie roczne doktoranta

Obowiązujący od 01.10.2024

Regulamin Szkoły Doktorskiej – Uchwała Nr 181/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 marca 2024
Załącznik nr 1 – Ślubowanie
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie roczne doktoranta

 

REKRUTACJA

Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej – Uchwała Nr 157/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 listopada 2023 r.
Załącznik nr 1 – Deklaracja wyboru tematyki badawczej
Załącznik nr 2 – Opis proponowanego indywidualnego planu badawczego
Załącznik nr 3 – Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) – wykaz certyfikatów oraz innych dokumentów
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o znajomości języka angielskiego

 

KSZTAŁCENIE

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 – Uchwała Nr 61/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 22 grudnia 2021 r.

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 – Uchwała Nr 100/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

INNE

Uchwała Nr 5/2020-2024 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłoszonych do Szkoły Doktorskiej wniosków w ramach programu Ministerstwa „Doktorat Wdrożeniowy”

Uchwała Nr 4/2020-2024 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmniejszenia wymiaru praktyki zawodowej w Szkole Doktorskiej

Uchwała Nr 3/2020-2024 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie osób prowadzących zajęcia w Szkole Doktorskiej w ramach modułu wykładowego

Decyzja Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia dyscyplin, w których kształci się doktorantów

Uchwała Nr 2/2020-2024 Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie kształcenia doktorantów w Szkole Doktorskiej w ramach programu Ministerstwa "Doktorat Wdrożeniowy"

Zarządzenie nr 8 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej