Ogłoszenie o rekrutacji do Programu

Ogłoszenie o rekrutacji do Programu MEiN Doktorat Wdrożeniowy” (DW)

w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej - edycja 2023

 

UWAGA - Informacje zawarte w ogłoszeniu oraz treść wymaganych załączników mogą ulec zmianie w momencie opublikowania przez MEiN Komunikatu o VII edycji konkursu w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”.

Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest przeprowadzenie szczegółowych uzgodnień pomiędzy promotorem (PP), opiekunem pomocniczym (przedsiębiorstwo) i kandydatem, w tym doprecyzowanie obszaru i tematu badań oraz przygotowanie informacji niezbędnych do złożenia wniosku w programie „Doktorat wdrożeniowy” (DW).

Procedura rekrutacji:

1. Do 15 kwietnia 2023 r. - przesłanie przez kandydata zgłoszenia do uczestniczenia w Programie MEiN według ustalonego wzoru (Zgłoszenie DW) w wersji elektronicznej, tj. w postaci pliku edytowalnego i pliku pdf z podpisami, wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczenie Pracodawcy, Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie Kandydata o odpowiedzialności karnej) do Szkoły Doktorskiej PP na adres doktorat.wdrozeniowy@put.poznan.pl.

2. Do 31 maja 2023 r. - złożenie do MEiN przez Politechnikę Poznańską wniosku do I etapu konkursu w ramach Programu „Doktorat wdrożeniowy”, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od promotora, kandydata i przedsiębiorstwa zatrudniającego kandydata aplikującego do Programu.

3. Złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej PP zgodnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu o Rekrutacji Dodatkowej na rok akademicki 2023/2024 w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”.

4. Dostarczenie przez kandydata do biura Szkoły Doktorskiej oryginałów dokumentów (zarówno przesłanych podczas procesu Rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz Rekrutacji Dodatkowej do Szkoły Doktorskiej PP) w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji, wraz z Oświadczeniem Opiekuna Pomocniczego.

5. Po otrzymaniu z MEiN informacji o wynikach oceny I etapu konkursu i wstępnym zakwalifikowaniu tematyki badawczej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” - uzupełnienie i dostarczenie przez kandydata informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w II etapie konkursu.

6. Nie później niż do dnia 15 września 2023 r. zaleca się zawarcie Umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz PP. Umowa m.in. reguluje zasady współpracy między stronami oraz zasady podziału i przenoszenia praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu.

7. Do 20 września 2023 r. - złożenie do MEiN przez Politechnikę Poznańską wniosku do II etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

8. Zatwierdzenie przez Ministerstwo wniosków złożonych w II etapie konkursu.

9. Podpisanie umowy na finansowanie programu pomiędzy Politechniką Poznańską a MEiN.

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-29-kwietnia-2022-r-o-ustanowieniu-programu-po-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow

 

Kontakt

Koordynator Programu DW, zastępca dyrektora SzD PP, koordynator w dyscyplinie "nauki chemiczne": prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska (krystyna.prochaska@put.poznan.pl)

Koordynatorzy w pozostałych dyscyplinach:

  • architektura i urbanistyka: prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak (anna.januchta-szostak@put.poznan.pl)
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne: prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński (piotr.skrzypczynski@put.poznan.pl)
  • informatyka techniczna i telekomunikacja dr hab. inż. Piotr Zielniewicz (piotr.zielniewicz@put.poznan.pl)
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki (krzysztof.wislocki@put.poznan.pl)
  • inżynieria materiałowa: dr hab. Mirosław Szybowicz, prof. PP (miroslaw.szybowicz@put.poznan.pl)
  • inżynieria mechaniczna: dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP (szymon.wojciechowski@put.poznan.pl)
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP (mieczyslaw.porowski@put.poznan.pl)
  • nauki o zarządzaniu i jakości: dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP (lukasz.hadas@put.poznan.pl)

Administracja Szkoły Doktorskiej: doktorat.wdrozeniowy@put.poznan.pl