Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe
Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • architektura i urbanistyka
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacja
  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne