Data dodania

Gala Finałowa Konkursu "Inicjatywy Doktoranckie Uczelni Technicznych 2024"

W sobotni wieczór 29 czerwca br. na Politechnice Wrocławskiej odbyła się Gala Finałowa Konkursu Inicjatywy Doktoranckie Uczelni Technicznych 2024. Uroczystość uświetniła obecność znamienitych gości, w tym Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Marii Mrówczyńskiej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego oraz JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa. Celem zorganizowanego przez Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych Konkursu było promowanie aktywności samorządów doktoranckich oraz docenienie osób i instytucji zaangażowanych w rozwój Porozumienia i całej społeczności doktoranckiej.

Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, reprezentowany na Gali przez mgr inż. Julię Milewicz oraz mgr inż. Wiktorię Kanciak, został laureatem w kategorii tematycznej "Współpraca międzyuczelniana" za inicjatywę "Reaktywacja Poznańskiego Porozumienia Doktorantów", a także zdobył III miejsce w kategorii ogólnej "Całokształt Działalności".

Nagrodę za I miejsce wśród samorządów doktoranckich uczelni technicznych, przyznaną Radzie Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, wręczał JM Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, który następnie otrzymał specjalne podziękowania za nieoceniony wkład w rozwój Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych w ramach działań KRPUT.

Laureatom wszystkich kategorii konkursowych serdecznie gratulujemy wygranej, a organizatorom konkursu dziękujemy za inicjatywę wydarzenia i realizację na najwyższym poziomie. Wierzymy, że kolejne edycje konkursu przyniosą równie pozytywne rezultaty i staną się inspiracją dla społeczności akademickiej.

PL