Data dodania

13.02.2023
Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy

Ruszyły zgłoszenia do Nagrody Naukowej Miasta Poznania i do stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego. Miasto przeznaczy na te cele łącznie 180 tys. zł.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

  1. Radnym Rady Miasta Poznania,
  2. członkom Kapituły,
  3. dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania,
  4. działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką,
  5. szkołom wyższym,
  6. instytucjom i jednostkom naukowym.

Jak informuje Urząd Miasta "Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei stypendium przeznaczone jest dla zdolnych badaczy, którzy w 2023 r. nie ukończą jeszcze 31. roku życia". Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Wnioski konkursowe należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres skrytki urzędu miasta na ePUAP:/UMPoznan/SkrytkaESP. W tym celu należy skorzystać z usługi "pismo ogólne do podmiotu publicznego". Do dokumentu należy dołączyć również jego wersję edytowalną w programie Word.

Wzory dokumentów oraz regulaminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania:

Termin składania wniosków do 31 marca 2023 r. o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania.

PL