Data dodania

13.02.2023
Seminarium naukowe Zakładu Technologii Chemicznej
STER

Zapraszamy na seminarium naukowe Zakładu Technologii Chemicznej w Instytucie
Technologii i Inżynierii Chemicznej, które odbędzie się dnia 23 lutego (czwartek) br. o godz. 9:00 w sali 102 C (budynek CDWTCh).

Podczas seminarium wygłoszone zostaną dwa referaty:

o godz. 9:00 mgr inż. Maria Kuznowicz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej wygłosi referat zatytułowany
„Synthesis, functionalization and application of metal-based nanoparticles”
Prezentacja będzie dotyczyła wyników uzyskanych podczas pobytu mgr inż. Marii Kuznowicz na trzymiesięcznym stażu w NanoHybrid Biointerfaces Laboratory (NHBIL) kierowanym przez Prof. C. Satriano (Departament of Chemical Sciences, University of Catania, Italy finansowanym w ramach konkursu Mobility I w ramach programu NAWA STER „Towards Internationalization of Poznan University of Technology Doctoral School” (2020-2024)

o godz. 9:30 mgr inż. Oliwia Degórska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej wygłosi referat zatytułowany
„Production of advanced biocatalytic systems and their application in API synthesis"
Prezentacja będzie dotyczyła wyników uzyskanych podczas pobytu mgr inż. Oliwii Degórskiej na trzymiesięcznym stażu w Centre for Technology in Water and Wastewater, School of Civil and Environmental Engineering, University of Technology Sydney finansowanym w ramach konkursu Mobility I w ramach programu NAWA STER „Towards Internationalization of Poznan University of Technology Doctoral School” (2020-2024)

STER
PL