Data dodania

VAMSL: Virtual AI/ML Summer Laboratory

Letnie laboratorium VAMSL potrwa dwa dni, podczas których doktoranci będą mieli okazję zaprezentować bieżące działania badawcze i projekty, zaprezentować pomysły i zidentyfikować wspólne punkty zainteresowania. VAMSL będzie koncentrować się na projekcie Horyzont Europa, który złożyliśmy w marcu 2024 roku. Zaangażowanie doktorantów w VAMSL zaowocuje włączeniem ich w międzynarodowe badania od pierwszych etapów przygotowywania wniosku.

Szczegóły na stronie: https://ai-summer-school.put.poznan.pl/1900-2/

The INPUTDoc Project is co-financed by Polish National Agency for Academic Exchange NAWA within the STER Programme “Internationalisation of doctoral schools”.

PL