Data dodania

Webinarium "Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej - co dalej?"

Zapraszamy na transmisję live webinarium "Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej - co dalej?", która odbędzie się w dniu 3.07.24 (tj, środa) o godzinie 19:00 na profilu projektu Szkoły Doktorskie to Nasza Przyszłość! na Facebooku - https://www.facebook.com/profile.php?id=61554787924746 

Webinarium można również odtworzyć w późniejszym terminie.

Webinarium będzie tłumaczone na język migowy.

Gośćmi będą:

  • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US (Uniwersytet Szczeciński) - zatrudniony w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownikiem komitetu naukowego Katedry UNESCO na rzecz rozwoju zrównoważonego społeczeństwa. Jest autorem ponad 120 publikacji dotyczącej tematyki : modeli biznesowych, startupów, przedsiębiorstw spin off i przedsiębiorczości akademickiej. Zrealizował 12 projektów naukowych w finansowych m.in. przez MEiN, NCN, NCBiR i Komisję Europejską.
  • dr n. med. Carlo Bieńkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) - przewodniczący DFUM w kadencji 2020-21, lekarz rezydent chorób zakaźnych. Pracę doktorską obronił w 2023 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
  • r. pr. Wojciech Kiełbasiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - radca prawny, autor kilkunastu publikacji naukowych, prowadzący szkolenia z zakresu prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania administracyjnego oraz umiejętności miękkich. Laureat nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023.

Webinarium poprowadzi mgr Małgorzata Grochocka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych oraz członek Szerokiego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 

PL