PP

SBAD_MK

Zgodnie z § 2 ust. 7 pkt. 1 Załącznika do Zarządzenia nr 77 Rektora Politechniki Poznańskiej:

W ramach subwencji badawczej dziekani wyodrębniają:

  • środki na realizację zadań badawczych, z tego nie mniej niż 10% na zadania realizowane przez młodych naukowców;

Po więcej informacji na temat konkursów zapraszamy do kontaktu z wydziałami.
1. Wydział Architektury - zgłoszenia do 2 lutego 2022 r.
2. Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki - zgłoszenia do 25 stycznia 2022 r.
3. Wydział Informatyki i Telekomunikacji - informacje na wydziale
4. Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu - informacje na wydziale
5. Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej - zgłoszenia do 1 lutego 2022 r.
6. Wydział Inżynierii Mechanicznej - informacje na wydziale
7. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - informacje na wydziale
8. Wydział Inżynierii Zarządzania - informacje na wydziale
9. Wydział Technologii Chemicznej - informacje na wydziale